Nincs engedélyezve a javascript.

JÁTÉKOS LÉPŐKÖVEK – Tanulási önismeret gyakorlatcentrikus fejlesztése az iskolákban

30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés

2020. február 19.

Alapítási engedély száma: 940/8/2019

A képzés célja, hogy bemutassa a 8–16 éves gyerekek tanulási szokásait, a pedagógus ismerje meg a kamaszok tudásbővítő-kompetenciazavarainak hátterét. Megmutat egy új, gyakorlatcentrikus módszert, a Kozsán-módszert,melynek kidolgozója Kozsánné Tóth Marianna tehetségfejlesztő tanár, mesterpedagógus.

A képzés elvégzéséről végbizonyítványt adunk!

kozsanne_toth_marianna_lepokovek_eloado_web.jpg

Mit nyújt Önnek a képzés?

 • A résztvevő megismeri és megtanulja a kooperatív tanulás pedagógiai és pszichológiai szükségszerűségénekindokait, a tudatos tanulásszervezés lépéseit.
 • Be tudja vonni a tanulókat a kooperatív tanulási önismeretfolyamatába.
 • Olyan módszertani ismeretek birtokába jut, melyek segítségével a részképességzavarok nagy része megelőzhető.
 • Lehetőséget biztosít intézményi kereteken belül az elsajátított módszertani ismertek szakórán történő alkalmazására.


 • A résztvevők tapasztalatokra, önbizalomra, motivációra, pozitív pedagógusi attitűdre tesznek szert.
 • Ismereteket szereznek a tanulási önismeret és a tanulásmódszertan különbségéről, a támogató tanári attitűd megerősítéséről.
 • Információt kapnak a célteremtés, tudatos jövőkép tervezése mellett az önértékelés, az érzelmek és a hatékony stresszkezelés összefüggéseiről és eredményes alkalmazásáról.
 • Megismerik azokat a módszereket, melyek a tudatos önfejlesztéshez, az önértékelés javításához, a szorongás és feszültség csökkentéséhez, az inter-és intraperszonális kompetencia növeléséhez vezetnek. Javítják a csoportok együttműködését, az eredményes tanulási folyamatok felépítését.

A képzés moduljai

 • A diákok tanuláshozvaló viszonyának formálása, melyben a résztvevők tudatosítják az önértékelés és az érzelmek összefüggését, a tanulási nehézségek tükrében.
 • A tanulás tudatos tervezésének bevált technikáját ismerteti tanulásdiagnosztikai kérdőívsor segítségével.
 • A résztvevők megismerkedhetnek néhány hatékony, tanulást támogató módszerrel és eszközzel. Segítséget kapnak, hogy facilitátori szerepüket tisztábban lássák, és ezzel támogassák a diákokat a saját módszertani tárházuk létrehozásában.
 • Stresszkezelés és motiváció. A résztvevők ismereteket kapnak a tanulási motiváció megőrzésének lehetőségeiről. A Lifelong learning alapjaival és a stresszkezelés módszereivel ismerkednek meg.
 • A résztvevők a tanfolyam végén dolgozatot adnak be 5-8 oldal terjedelemben.

  Lehetséges témák

  • Hogyan fogják beépíteni nevelő-oktató munkájukba a tanfolyam anyagát, illetve hogyan használják majd a munkafüzetet a tanulási önismeret fejlesztésére intézményi kereteken belül.
  • Egy választott Játékos lépőkövek munkafüzeti témakör feldolgozása egy foglalkozás, tanóra keretén belül, óratervezettel, majd a tapasztalatok leírása.

  Amennyiben a jelentkező a tanfolyami órák 90%-án részt vett, továbbá a kiírásnak megfelelően leadta dolgozatát,tanúsítványt kap.

  A tanfolyam ára: 30 000 Ft/fő

  Előadó: Kozsánné Tóth Marianna – intézményvezető-helyettes, tehetségfejlesztő tanár és szaktanácsadó, magyar nyelv és irodalom tanár, mesterpedagógus, a Kozsán Tehetség Műhely szakmai vezetője.

  Részvételi feltételek

  Érdeklődni a pedagoguskepzes@mora.hu címen,

  vagy a 06/1 320–4740/24 telefonszámon lehet.

  Címünk: Móra Könyvkiadó 1066 Budapest, Jókai u. 6.

  Központi telefonszám: 06/1 320-4740