Nincs engedélyezve a javascript.

A természetes fejlődéshez igazodva

2019. október 16.

Dr. Gyarmathy Éva

klinikai és neveléslélektan

szakpszichológus

Amikor úgyis azt akarja tenni, amit tennie kell

Amikor úgyis azt akarja tenni, amit tennie kell

Ha szeretnénk a legjobb fejlesztő környezetet nyújtani a gyerekeknek, a legbiztosabb megoldás, ha alkalmazkodunk a gyerek természetes fejlődéséhez és természetes tevékenységéhez.

A képességek nem egyszerre, egy időben fejlődnek, hanem egymásra épülően. Minden terület fejlődésének megvan az ideje, ezek a „szenzitív periódusok”. Adott képességek adott időszakban fejlődnek a legerőteljesebben, és ekkor fejleszthetők a leghatékonyabban. A megfelelő szakaszokat figyelembe véve a gyermek belső igényével harmóniában fejlesztünk. Ehhez nagyjából tisztában kell lenni azzal, mely életkorban mely területek nyílnak meg a fejlődés/fejlesztés előtt.

Néhány, az értelmi fejlődés szempontjából is lényeges szenzitív periódus:

 1. Mozgás: magzati kortól 10 éves korig
 2. Zene: magzati kortól 6-7 éves korig
 3. Vizualitás: születéstől 9 éves korig
 4. Beszéd: születéstől 8-9 éves korig
 5. Éntudat: születéstől 4 éves korig
 6. Szenzomotórium: születéstől 7-8 éves korig
 7. Önreflexió: születéstől 9 éves korig
 8. Számfogalom: születéstől 5-6 éves korig
 9. Fonológiai tudatosság: 3 éves kortól 8 éves korig
 10. Szándékos figyelem és memorizálás: 7 éves kortól 10-12 éves korig
 11. Logikai képességek: 11-12 éves kortól 20-24 éves korig

Nem arra kell a fentiekből következtetni, hogy második életévét betöltve, amikor elfújja a születésnapi gyertyát a kisgyermek, a fonológiai tudatosság megcsillan a fejében, és a hétéves születésnapján bezárul ez a lehetőség. Az életkori határok rugalmasak, és egyénenként kissé különbözőek lehetnek. Ha azonban az adott szenzitív időszakban a környezetben nem jelennek meg olyan ingerek, amelyek beindítják és táplálják a fejlődést, akkor soha nem alakul az a terület megfelelően működő képességgé. Erre ismert példák a „farkasgyerekek” esetei, akik a vadonban valahogyan életben maradtak, de emberi nyelvet nem tapasztalhattak meg, és hiába kaptak később megfelelő fejlesztést, már nem voltak képesek a használható beszédet megtanulni.

A legmeghatározóbb a 9-10 éves korig tartó fejlődés. Ebben az időszakban a későbbiekhez képest sokszoros az agy cukorfelhasználása, vagyis nagyon keményen dolgozik, formálódik. Nagy lehetőség a fejlesztésre, de nagy veszteség is lehet, ha nem kap megfelelő fejlesztő környezetet a kisgyerek. Például szinte a „farkasgyerekek” nehézségeihez mérhető hátrányt szenvednek a súlyosan ingerszegény környezetben nevelkedő gyerekek, és ha nem kerülnek időben fejlesztésbe, nem is pótolható az elmaradás.

Természetesen nem teljesen áll meg a szenzitív periódus végén a fejlődés. Minden képesség egész életünkön át fejlődhet és fejleszthető. A szenzitív periódus csupán, ahogy neve is jelzi, érzékenyebbé teszi a képesség megalapozására az agyat.

A természet kész tanmenetet állított össze számunkra, csak meg kell tölteni tartalommal. Az egyes fejlődési területek többé-kevésbé egymásra épülnek, és minél fiatalabb a gyerek, annál kevésbé lehet eltérni a belső menetrendtől. A szenzitív periódusok alatt a gyerekekben erős a belső hajtóerő, hogy az adott területtel foglalkozzanak. Ez a játék. A környezetnek a gyerek ezen vágyát kell kielégíteni, és akkor nagyon fejlődni fog.

A gyereknek játék, a felnőttnek tanulás

A gyereknek játék, a felnőttnek tanulás

A gyerekek mindenkinél jobban tudják, mit kell játszaniuk, hogy a megfelelő területen fejlődjenek. Ha valaki megfigyeli a kisgyerek játékát, beazonosíthatja, hogy mely területen van erős tanulásban a gyerek. Legtöbbször egyszerre több terület is megjelenik a játékban. Adott szenzitív periódusban fejlődő képességek és a gyerek játéka többé-kevésbé összekapcsolható.


Mozgás: gurul, csúszdázik, hintázik, ugróiskolázik, ugrókötelezik, fára mászik.

Zene: énekelve beszél, kitalál dallamokat, ritmizál, hangszereket használ.

Vizualitás: képeskönyvet nézeget, firkál, rajzol, homokvárat épít.

Beszéd: gügyög, gagyog, handabandázik, mondókákat, nyelvtörőket mondogat, beszélget.

Szenzomotórium: épít, kirakós játékot játszik, gyöngyöt fűz, céloz.

Éntudat, önreflexió: begyűjt, birtokol.

Társas készségek: társasjátékot, szabályjátékot játszik, szerepjátékokban próbálja ki magát.

Számfogalom: számlál, a mennyiségekkel foglalkozik.

Fonológiai tudatosság: játszik a beszédhangokkal, rákérdez a betűkre.

Szándékos figyelem és memorizálás: memóriajátékot, kártyajátékot játszik.

Logikai képességek: fejtörőket, rejtvényeket old meg, logikai és stratégiai játékokat játszik.A gyerekek mindig azokat a játékokat választják, amely területen fejlődni akarnak. Ez természetesen nem tudatos náluk. A felnőttek viszont azt nem tudatosítják, hogy a gyerek éppen tanul, amikor sorba rakosgatja az autóit, legózik vagy fára mászik. A fejlesztő foglalkozásokon is ilyen tanulás folyik, és a gyerek gyakran azzal megy el az óráról, hogy „játszottunk”, amit a szülői és egyéb felnőtt környezet szemöldökráncolással fogad. Már javasoltam a fejlesztőknek, hogy a gyereknek ne azt mondják például, hogy most kirakósozunk, hanem hogy vizuális rész-egész fejlesztés lesz, és nem hintázás az, amit csinál, hanem a szenzomotoros integráció erősítése.

A játszva tanulás a legbiztosabb útja a fejlődésnek, és jobb, ha ebbe belenyugszunk, és nem kell a gyerekeknek hosszú, bonyolult és számukra értelmetlen elnevezéseket megtanulni ahhoz, hogy játékkal fejlődhessenek.

Tedd érdekeltté, tedd játékká

Tedd érdekeltté, tedd játékká

A gyerek játékra termett. Ahogy teheti, játszik. Ha nem játszhat, nemcsak a szellemi, de személyiségfejlődése is torzul. A vizsgálatok azt mutatják, hogy a szabad játék csökkenésével növekszik a szorongás és a depresszió. A lelki betegségek és személyiségzavarok megszaporodásának okaként is a szabad játék jelentős csökkenését azonosítják a kutatók.

A játék legfontosabb hatása, hogy félelem nélkül kipróbálhatja az ember önmagát és a világot. A következtetés evidens: minél többet és minél többféle módon lehet játékon keresztül tanulni, annál többet tanul, és annál bátrabb lesz az ember.

A kiskutya esetében a sok játék és sok exploráció az értelmesség jele. Ezek ugyanis a megismerési vágyat jelzik. Ugyanígy van az embergyerek esetében is, mégis a nevelés szempontjából a játék, a kíváncsiság, a kalandozás csak amolyan megtűrt tevékenységek: „Hadd legyen gyerek.” Ahelyett, hogy támogatná, még sokszor bünteti is a környezet, ha egy gyerek túl sokat mutatja ezeket a megismerési viselkedéseket.

Az érdeklődés és a játék az embernek a világ és önmaga megismerésére irányuló belső vágya által létrejövő viselkedéséhez tartozik, amelyeket érdemes erősíteni és felhasználni, mert megsokszorozható általuk a szellemi fejlődés. A 21. században a tanulás egy nagy része játékká fog válni.

Pszichomeditáció

Pszichomeditáció

Gyarmathy Éva
Móra Könyvkiadó, 2019.06.04.
Ez a könyv meditációs alapanyag. Építőköveket kínál, amiből mindenki maga alkotja meg a fejlődését. Nem hagyományos tankönyv, inkább olvasókönyv, amely akár egyéni, akár csoportos önfejlesztésre és képzésre is használható szakmai anyag.