Nincs engedélyezve a javascript.
Legyen játék a tanulás

Legyen játék a tanulás

Kálmán Angéla – tanító, gyógypedagógus, többéves tapasztalattal a LÜK-módszer alkalmazásában, rendszeresen tart LÜK-bemutatóórákat.

A játék végigkíséri az ember életét a születéstől a felnőtt korunkig. A gyermekek életében is fontos szerepet tölt be. Olyan tevékenység melyet azért végzünk, mert örömet okoz. Lényege, hogy tükrözi a valóságot, és megváltoztatja azt. A gyermekek a játék által hatnak környezetükre.

A kisgyermekeknek olyan közeget biztosít, amely során a világ felfedezése válik elérhetővé.

Magának a játék szónak sokféle jelentésváltozata létezik, megfogalmazása nem könnyű feladat „Az ember és az állatok tevékenységi formája, melyet a munkától és a tanulástól eltérően minden külső céltól függetlenül, magáért a tevékenységért folytatnak, és melyet örömérzés kísér” – Pedagógiai Lexikon ((Nagy S., 1977).

Hozzájárul testünk és személyiségünk egészséges fejlődéséhez, a nevelés egyik legfontosabb módszere. Az óvodáskorú gyermekek életében fontos szerepet tölt be a játék, amely valós élethelyzeteket jelenít meg, energiatermelő, feszültségoldó és személyiségfejlesztő tevékenység. Ekkor a gyermekek idejét jórészt a játék tölti ki, iskoláskorban már a tanulás veszi át a vezető szerepet. Fontos, hogy e két meghatározó időszakot összekötő tevékenység a játék maradjon. Az iskola előkészítő időszakát végig kell hogy kísérje, folyamatosan építő és építkező tevékenységgé kell hogy váljon. Számos készség és képesség fejlődésében, gyakorlásában nélkülözhetetlen. Segít az önkifejezés, fantázia, gondolkodás, mozgás és a szókincs fejlesztésében, gátlások legyőzésében. A céltudatosan megválasztott játék fejleszt minden olyan képességet, melyek az eredményes tanuláshoz, ismeretelsajátításhoz és sikerélmény eléréséhez nélkülözhetetlen.

Az óvodai foglalkozásokba és az iskolai tanórákba építve tevékenységre késztet és változatosságot csempész a mindennapokba. Megtöri a megszokottságot, állandóságot. Használható akár tehetséggondozás, akár felzárkóztató foglalkozás keretében.


A komplex képességfejlesztés kiváló eszköze a LÜK (Logika-Ügyesség-Kitartás) játék, mely végigkísérheti a gyermekek játéktevékenységét az óvodától a kisiskolás korig. Átmenetet és bizonyos fokú állandóságot biztosítva számukra. Hozzájárul az egyéni készségek és képességek kibontakozásához. Fejleszti a szem-kéz koordinációt, a finommotorikát, a gondolkodást és a kreativitást. Önálló feladatmegoldásra ösztönöz, önellenőrzésre tanít. Az évfolyamokhoz és tananyaghoz igazított füzetei sokoldalúan segítik a pedagógusok és szülők munkáját. Élvezetessé teszik az óvodai foglalkozások és tanórák tevékenységét; játékossá és észrevétlenné válik a tanulás folyamata. Segíti a differenciálást, felzárkóztatást és a tehetséggondozást, amely a mai pedagógiai munka elsődleges feladata.

Napjaink gyorsan változó világa alkalmazkodásra kényszeríti a felnőtteket és a gyermekeket egyaránt. A kreativitás, kreatív gondolkodás és életszemlélet segíti a változások elfogadását. Számos készség és képesség fejlődéséhez járul hozzá, melyek a változások gyors reagálását segítik elő. A digitális forradalom ellenére a LÜK-játék, mely a kreatív gondolkodás fejlesztésének egyik eszköze, élménnyé változtatja a tanulást!