Nincs engedélyezve a javascript.
Mikor és miért kezdjünk könyvet lapozgatni a 3 év alatti gyermekünkkel?

Mikor és miért kezdjünk könyvet lapozgatni a 3 év alatti gyermekünkkel?

június 4.

Zárai-Dinka Gabriella, konduktor-gyógypedagógus, Kőbányai Egyesített Bölcsődék

A gyermekek születésük utáni első két évben egy intenzív, rohamos fejlődési fázison mennek keresztül. A kezdetben védtelen, teljes ellátásra szoruló újszülöttből egy önálló, cselekvő, tevékeny, vágyait és akaratát a környezete tudtára adó gyermekké válik. Nincs is még egy ennyire intenzív fejlődési intervallum gyermekünk élete során. Ez az időszak a szülőknek élményekben kiemelkedően gazdag, mindennap rácsodálkozhatnak a fejlődő gyermeki elme csodáira: gyermekük megfog tárgyakat, megtesz lépéseket, megnéz ábrákat, felfedez arckifejezéseket, megél érzelmeket, stb. A megfelelően fejlődő és jól strukturálódó idegrendszer lehetővé teszi, hogy a gyermek a különféle fejlődési mérföldköveket a megfelelő minőségben, a megfelelő időintervallumokban kivitelezze. A gyermekeknek ehhez csak arra van szükségük, hogy a környezetük tudatosan segítse, támogassa, ösztönözze a bontakozó készségeit, képességeit.

Milyen támogatásra van szükség? Ebben a korai életkorban elsődleges jelentőségű a szülők szenzitív gondoskodása, az egymásra hangolódás, a korai kötődés/kötődések kialakítása szülőkhöz és egyéb gondozókhoz, családtagokhoz, az őt körülvevő környezet felfedezése, megtapasztalása. Optimális környezetben, megfelelő gondoskodás mellett az ép idegrendszerű gyermek fejlődési íve bejárja a maga útját. Az optimális környezet a fizikai biztonság mellett a megfelelő, a gyermek számára fogadható és fejlődését támogató ingereket is magában foglalja. Ezen ingerek esetében fontos figyelembe venni az ideális mennyiséget és minőséget. Nem mindegy, hogy mivel, hogyan és mennyit érintkezik egy csecsemő, egy kisgyermek. Egyes ingerek segítik a spontán érést, a fejlődést, lehetővé teszik és támogatják a gyermeki elme gazdagodását, a szinaptikus kapcsolatok építését, létrejöttét, az információ szerzését és raktározását. 

baby_5953965_640.jpg

 

 

A gyermek az őt érő ingerek hatására indul fejlődésnek, és jut el 2-3 éves korára egy környezetére hatni tudó, aktív, tevékeny, felfedező személyiség kibontakozásáig. Ezt az ideális fejlődési folyamatot tudjuk segíteni a különféle érzékszerveken keresztül érkező ingerek által, mint a látás, hallás, tapintás, szaglás, ízlelés. Ezeket az érzékszervekből érkező ingereket az agy feldolgozza, összekapcsolja, elraktározza, előhívja. Mire van ehhez szükség? Sok aktív mozgásra a szabadban, és zárt térben is, szabad játékra, kézműves tevékenységekre, sok jó minőségű könyvre, sok jó minőségű felolvasott mesére, stb.

A különféle típusú könyvek különféle érzékelési csatornák ingereit adják meg a gyermek számára, és mivel az élet első három éve kiemelkedő jelentőségű a gyermek fejlődésmenete és személyiségfejlődése szempontjából, éppen ezért nem mellékes, hogy milyen képi anyaggal és nyelvi tartalommal, milyen gyermekirodalommal kínáljuk meg, vesszük körül a gyerekeket. Ennek megválasztásának lehetősége a családé, a gyermeket nevelő-gondozó intézményé, a vele foglalkozó pedagógusoké. Jelenleg sokféle könyv található a könyvesboltok polcain, mind képanyagában, mind nyelvi tartalmában, felépítésében, típusában nagy választékból válogathatnak a szülők, szakemberek.

A különféle típusú könyvek mindegyikének megvan a maga létjogosultsága, és már a legkorábbi időkben, születés után, amikor a csecsemő már hosszabb időt képes ébren tölteni, elkezdhetünk képi tartalmakat, vizuális élményeket adni számára. Kezdetben a kontrasztos ábrákból induljunk ki, és a csecsemő fejlődését követve, építkezve jutunk majd el az egyre komplexebb, összetettebb könyvekig, képi anyagokig, szöveges tartalmakig. 

Könyvet adni a gyermek kezébe azért bír nagy jelentőséggel, mert a könyv által is érnek a készségek, bővül a tudásuk, szereznek ismereteket, információt, tájékozódnak a világról, fejlődik a képzeletük, kreativitásuk. A 3 év alatti gyermekeknek szánt könyvek is sokat tesznek a gyermek fejlődéséért, még ha ennek nem is vagyunk erősen tudatában. Hatásukra fejlődik a bölcsődés korú gyermek figyelme, beszédértése, verbális kommunikációja, szókincse, társas kapcsolatai. Segítik a szülő-gyermek, nevelő/egyéb családtag és gyermek közötti kötődés kialakulását, támogatják a felfokozott érzelmi állapotban a gyermekek megnyugtatását, felkészítik a gyermeket az előtte álló eseményekre, érzelmek kezelésére, megértésére, áthidalják a várakozási helyzetben az idő múlását.

baby_8639990_640.jpg

 

 

 

Hosszú távon a könyvekben olvasható történetek, mesék segítik a személyiség érését, a szabadidő hasznos eltöltését, a lelki egyensúly megtalálását. Mindezt akkor érhetjük el, ha a megfelelő gyermekirodalmat a megfelelő időben adjuk a gyermeknek, és már a legkorábbi életkorban, újszülött-csecsemő korban elkezdjük a vizuális ingerek biztosítását állóképi tartalmakkal.

Ez egy hierarchikusan egymásra épülő folyamat, ezért ha a gyermek fejlődésmenetében megakadás, eltérés tapasztalható, ha nem lehet a korosztályának megfelelő könyvet lapozgatni vele, akkor a fejlettségi szintjének megfelelőt kell használni. Például ha a 2-2,5 éves gyermek még nem tud figyelni a felolvasott mesére akkor a képnézegetéssel, képről való beszélgetéssel kell kapcsolódni, és abból tudunk majd továbbépítkezni.

Vegyük sorra, mit érdemes választani:

- kontrasztos könyvek: 2-3 hónapos korig

- textilkönyvek, puha könyvek: 3-6 hónapos kortól, amikor már kézbe tudja venni, rágcsálni, forgatni

- kemény lapos könyvek, leporellók egyszerű ábrákkal oldalanként egy-egy képpel, majd több képpel, végül eseménnyel-történettel

- nyomógombos, hangot adó könyvek

- böngészők: 2 éves kortól

- papírlapos mesekönyvek, melyek már az ábrák mellett szövegezést, felolvasható mesét is tartalmaznak: 2-2,5 éves kortól

A könyvek által rengeteg készségük érik, fejlődik, mint a finommotorika, figyelem, szem-kéz koordináció, stb., de ezek mellett kiemelkedő jelentőségű az interakciós, kommunikációs helyzet, ami a könyvhasználat állandó velejárója, hiszen 3 év alatti gyermekek esetében a könyvek lapozgatása szülővel, nevelővel való együttes tevékenységként indul, és fokozatosan épül be a gyermek önálló cselekedetei közé. Ez azonban csak akkor várható, ha a gyermek sok pozitív tapasztalatot gyűjt a könyvhasználatról az őt körülvevő felnőttekkel, testvérekkel közös élményként. Ebben az életkori sávban nagyon fontos, hogy a csecsemők, kisgyermekek állóképekkel találkozzanak, hiszen agyuk fejlődése a mozgóképek gyorsan változó anyagát még nem tudja megfelelően integrálni, kezelni. A könyvek pedig pont erre az életkori sajátosságra épülnek, állóképként működnek, saját, belső szabályozásunk által tudjuk befolyásolni a lapozást, a következő kép, oldal megtekintését, lehetőség adódik így elmélyülésre, hosszabb feldolgozásra, oda-vissza lapozgatásra.

Ezzel nem ér véget a gyermekirodalom befogadásának fejlődése, a későbbi életkorokban is nagy jelentősége van a felolvasásnak, önálló olvasásnak, könyvek lapozgatásának. A gyermek fokozatos fejlődésével, érésével tovább gazdagodik, rétegződik a könyvek típusainak, tartalmának befogadása. Mindezzel tesszük lehetővé, hogy a gyermek az iskolai élete során könnyebben és gyorsabban tanulhasson, jobban el tudja sajátítani a tananyagot, az eredményes tanulást magáévá tegye. A könyveknek óriási szerepük van a készségek fejlődésében, a személyiség kibontakozásában, a lelki egészség kialakításában és megőrzésében. Felnőttként a digitális korban ennek egyre kevésbé vagyunk tudatában, ezért magunk hagyjuk el a gyermekeink nevelését segítő és megkönnyítő eszközt. Szükség van arra, hogy lehetőséget adjunk a gyermekeknek megismerkedni a könyvek világával, hogy általuk észrevétlenül tudjanak fejlődni, érni, kiegyensúlyozottnak lenni. Azonban ha a legelső életszakaszban (0–3 éves korban) nem tesszük le a könyvhasználati alapokat, nem lesz mire tovább építkezni, éppen ezért fontos tudni szülőknek, családtagoknak, gyermekekkel foglalkozó szakembereknek, hogy a 3 év alatti gyermekek életében mekkora jelentősége van a könyveknek, és miért érdemes azokkal a gyerekeket megismertetni.