Nincs engedélyezve a javascript.
Rajzoljunk verssel!

Rajzoljunk verssel!


Pálfi-Varga Krisztina - gyógypedagógus, logopédus
Rajzolni jó, verselni jó, főleg, ha ez a kettő egymással kéz a kézben jár. A Rajzoló szó a versekre épülő lépésenkénti rajzolás lehetőségét nyújtja. Rímelő sorok csendülnek fel hangzásban, amit képek rajzolása követ finommozgásban.


Mivel főként gyerekeknek szól a kiadvány, az állatok világa szolgál témául, belőlük is szám szerint harminc várja, hogy papírra vessék őket (madarak, emlősök stb).


A szórakoztatás mellett a kiadvány fejlesztő célzatú is, hiszen több – a gyerekek számára talán nehezebben értelmezhető – kifejezés épül bele indirekt módon a szövegekbe. Ilyenek a formák (kör, háromszög, ovális); a mennyiségre utaló szavak (néhány, sok, kettő, négy); a térbeli viszonyok elemei (előtt, alatt, mellett, középen) vagy a különböző tulajdonságok (éles, kunkori, horgas, pisze, hosszúkás, hegyes, szúrós). Ezekkel párhuzamosan megjelenik a sorrendiség, vagyis a szekvenciák elve: szavak, mondatok ismétlése hallás után, illetve az elhangzott szöveggel kísért képek meghatározott sorrendben történő rajzolása.

A versek további előnye, hogy az olvasni még nem tudók számára is könnyű felidézni a sorokat, hiszen a mondatok üteme, a sorvégi szavak összecsengése mindezt segíti. A szövegek nemcsak a ritmikai készségre, hanem a verbális emlékezetre egyaránt pozitívan hatnak, melyek a későbbi tanulásban is nagy szerepet töltenek be: ritmizálásnál, hallási és vizuális sorrend ismétlésénél, vagy memoriter tanulásánál.Tartalmukat tekintve a szövegek játékos természetűek (integető vakond, mosolygó szitakötő), de megjelennek a valóságot közvetítő elemek is, mint a polip, akinek egyik kedvenc elesége a kagyló, az idegen fészekben kikelő kakukk (felidézhető itt a kakukktojás fogalma), vagy a flamingó, aki fél lábon állva sem imbolyog. Az állatok közös jellemzője, hogy akár egyszerű formákból kiindulva könnyedén rajzolhatók, sőt van, ahol csupán kisebb-nagyobb körökből kerekedik ki egy kedves kép (a holdat néző mackók vagy a „csupa-karika” százlábú). A rajzolás folyamata segít a szem-kéz koordinációban, az elkészült képek kiszínezése pedig igazi relaxációs elfoglaltság azok számára, akik ehhez kedvet éreznek. Az ábrák természetesen szabadon színezhetők, kiegészíthetők, újrarajzolhatók. Sőt továbbgondolásuk, bővítésük határtalan lehetőséget nyújt, a gyermeki képzelet szabadon szárnyalhat. Érdemes azt is kipróbálni, hogy csupán a verset hallgatva (felolvasva) mit rajzol, milyen saját belső képi világból merít csemeténk.

Minden rajz köré mesét lehet szőni, az állatokat mint szereplőket történetekbe ágyazni, felidézni tulajdonságaikat, beszélgetni róluk. A rajzolás, verselés, mesélés nemcsak kitűnő közös tevékenység, hanem kulcsfontosságú a figyelem, az értés és a szókincs fejlődése szempontjából is.

Logopédiai foglalkozások tekintetében vannak olyan területek, ahol a kommunikációra irányuló játékos gyakorlatok kiemelt szerepet kapnak. Ilyen beszédet kísérő mozgásforma vagy gyakorlat a tapsolás, ütemezés, írás, illetve rajzolás. Utóbbi nemcsak a finommozgás vonatkozásában jelentős, hanem az ábrázolás maga is segíti a szavak tartalmának megértését, vagy a gondolatok nyelvi formában való kifejezését.

A versek sorainak ismétlése biztonságérzetet adhat, hiszen azok újramondása révén pontosan lehet tudni, milyen szó vagy mondat következik. Így kitűnő eszköz lehet a dadogó gyerekek számára, akiknél ez a fajta ismétlődés hozzájárul ahhoz, hogy a szóbeli megnyilvánulást ne kísérje szorongás. A beszéd cselekvéssel (itt rajzolással) társítva szintén a feszültség oldásának eszköze (jellemzően igaz ez az alkotó tevékenységekre általában). Verselés során nemcsak az újra és újra elhangzott soroknak van jelentőségük, de a ritmikus szöveg mondása is hozzájárulhat a beszédtempó rendezéséhez.

Ajánlom a kiadványt mindazoknak, aki a mindennapokban kedvet éreznek a verses rajzoláshoz, továbbá fejlesztő foglalkozásokon, iskolaelőkészítő csoportokban is haszonnal forgathatják.

Rajzoló-Szó

Rajzoló-Szó

Verses-rajzos logopédiai fejlesztő füzet

Pálfi-Varga Krisztina, Kőszeghy Csilla, Török Ágnes
Móra Könyvkiadó, 2021.10.30.
Az artikulációs zavar (köznapi nevén pöszeség) jelensége mellett a megkésett beszédfejlődésű- és dadogó gyermekek is egyre többen vannak, a velük való foglalkozás is egyre nagyobb teret, időt igényel. Számukra, illetve szülőknek, pedagógusoknak, logopédusoknak ajánljuk a kötetet.