Nincs engedélyezve a javascript.

Rémesen jó olvasástanítási sorozat

2019. július 30.

Mindenki emlékszik, hogy olvasni tanulni RÉM nehéz.

A RÉMES nehézségek leküzdésére születtek meg a RÉM JÓ könyvek.Olvasástanulást támogató könyvsorozat

RÉM JÓ KÖNYVEK

A Móra Kiadó elkötelezett az olvasóvá nevelésben, ami nem az iskolában, hanem születéskor, és nem a betűk összeolvasásával, hanem a kommunikáció megalapozásával veszi kezdetét. Ezért is karolta fel az azonos elveket valló sorozatot, amely Csájiné Knézics Anikó Mesterpedagógus tapasztalatain alapuló szakmai háttérrel, Bosnyák Viktória író és Dudás Győző grafikus közös alkotásaként jött létre.

Az olvasni már tudó gyerekek részére jelenleg számos könyv, illetve könyvsorozat áll rendelkezésre a könyvpiacon. Ezeknek a kiadványoknak elsősorban az a céljuk, hogy felkeltsék az olvasás iránti érdeklődést, illetve a már kialakul olvasókedvet fenntartsák. A hiánypótló RÉM JÓ sorozat célja az olvasáskészség megalapozása, az önálló olvasóvá válás elérése, és hogy mindez ne kötelesség, hanem szórakozás legyen.

RÉM JÓ EGYEDÜL OLVASNI

Szülőként, tanítóként jól megfigyelhető, hogy a 5–7 éves gyerek – bár jellemzően még folyékonyan nem tud olvasni – kíváncsian böngészi a szövegeket és igyekszik összeolvasni az általa már ismert betűket. Vágyik arra a büszkeséggel teli érzésre, hogy sikerült kiolvasni egy szót, vagy akár hogy elolvastak önállóan egy egész könyvet. Az ide vezető folyamat viszont hosszú és nehéz, ezért nagyon fontos hogy megfelelőszempontok mentén segítsük ebben őt. Ehhez nyújtanak támogatást a RÉM JÓ könyvek.

RÉM MOTIVÁLÓ

A sorozat egyedisége abban is rejlik, hogy első kötetei már az iskola első napjaiban, vagy óvodában is a gyerek kezébe adhatók. Az eleinte képekben elmesélt történetek a végére a tényleges olvasás varázsának átélésére alkalmas kötetekké válnak. A képekről beszélgetve, a betűket, betűkapcsolatokat, szótagokat olvasva észrevétlen jártasságot szerezhet a kicsi az olvasásban. Ez a gyorsan szerzett sikerélmény biztosítja a tanulás folytatásához szükséges motivációt, hiszen az olvasástanulás kezdetén ennek kialakítása és fenntartása okozza a legnagyobb nehézséget.

Megfelel az olvasástanítás tanítástechnikai követelményének, de nem tankönyv. Ezért a gyermek nem tanulásként értékeli, vagyis nem kötelesség, hanem élmény lesz számára kézbe venni. A pedagógusnak éppen ezért motivációs eszközként szolgál, és lehetőséget teremt kitekinteni a tankönyvek és munkafüzetek szabta keretekből anélkül, hogy újabb módszertani segédletet kéne kidolgoznia.

RÉMESEN FONTOS A BESZÉDFEJLESZTÉS

A beszédfejlesztéstől indul, utána tér rá a betűk, betűkapcsolatok, szótagolás és szavak olvasásának tanítására, ezért akár óvodában is alkalmazható iskolába készülőknek. Az eleinte képekben elmesélt történetek a végére a tényleges olvasás varázsának átélésére is alkalmas kötetekké válnak.

RÉM FOKOZATOS

Megfigyelhető, hogy ha a gyermek az aktuális ismereteihez mérten alacsonyabb, vagy magasabb szintű szöveggel szembesül akár tartalom, akár terjedelem tekintetében, hamar elveszíti az érdeklődését, lelkesedését az olvasás iránt. Ha viszont az életkori sajátosságának, és készségszintjének megfelelő olvasmányélménnyel találkozik, akkor az ösztönzőleg hat. Ezért tartották szem előtt a kötetszerzői a fokozatosság elvét a történetek megírásakor.

RÉMES TÉMÁK ÉS TERJEDELEM

Színes, humoros illusztrációk és a gyerek érdeklődésének, ismereteinek megfelelő téma és szövegek biztosítják a játékos tanulás lehetőségét. A történetek tematikája az életkori sajátosságokhoz, és a tantervi követelményekhez igazodik. Így a gyerek számára élmény, a pedagógus vagy szülő számára jól használható, játékos segédlet a tanultak megerősítéséhez, gyakorlásához, és persze az olvasás megszerettetéséhez.

Minden kötet több történetet tartalmaz. A szövegek terjedelme is biztosítja a gyors sikerélményt.

RÉMES SZINTEK

Lényeges pedagógiai - pszichológiai szempont, hogy a kiadványok nehézségi fokát nem számozott szintek jelölik, hanem színkód rendszer. Ezzel az is megoldható, hogy a különböző olvasási szintekkel átjárhatók legyenek az évfolyamhatárok és mindenki a saját szintjének megfelelő kötetet vegye kézbe anélkül, hogy ő ezzel megkülönböztetve érezné magát.

RÉMES SEGÉDANYAG

A kötetek minden fejezetéhez segédanyag készül a pedagógusok számára, amely ingyenesen letölthető innen: https://mora.hu/hir/1-2-osztaly.

RÉMESEN ALTERNATÍV OLVASÁSÓRA

A szerzők rendhagyó mesés-rajzos olvasásórák keretében tartanak foglalkozásokat. Bosnyák Viktória és Dudás Győző a gyerekeket vezeti be a rémek világába rajzos, mesés foglalkozás keretei között, Knézics Anikó pedig a pedagógusokat segíti ötletekkel, módszertannal, bemutató órákkal.

Ez aztán rémes!

Ez aztán rémes!

Bosnyák Viktória, Knézics Anikó
A betűszörnyek szigete

A betűszörnyek szigete

Bosnyák Viktória, Knézics Anikó
Pricc, Pracc, Prucc

Pricc, Pracc, Prucc

Bosnyák Viktória, Knézics Anikó
Csupa csuka

Csupa csuka

Bosnyák Viktória, Knézics Anikó
Mi-csi bá-csi mit csi-nál?

Mi-csi bá-csi mit csi-nál?

Bosnyák Viktória, Knézics Anikó
Sáfrány és a szörnyanyák

Sáfrány és a szörnyanyák

Bosnyák Viktória, Knézics Anikó
Rémes szokások

Rémes szokások

Bosnyák Viktória, Knézics Anikó
Ne feledd leckefüzet

Ne feledd leckefüzet

Borbély Borbála