Nincs engedélyezve a javascript.

Rémesen jó olvasástanítási sorozat

Mindenki emlékszik, hogy olvasni tanulni RÉM nehéz.

A RÉMES nehézségek leküzdésére születtek meg a RÉM JÓ könyvek.

Olvasástanulást támogató könyvsorozat


RÉM JÓ KÖNYVEK

A Móra Kiadó elkötelezett az olvasóvá nevelésben, ami nem az iskolában, hanem születéskor, és nem a betűk összeolvasásával, hanem a kommunikáció megalapozásával veszi kezdetét.Ezért is karolta fel az azonos elveket valló sorozatot, amely Csájiné Knézics Anikó Mesterpedagógus tapasztalatain alapuló szakmai háttérrel, Bosnyák Viktória író és Dudás Győző grafikus közös alkotásaként jött létre.

Az olvasni már tudó gyerekek részére jelenleg számos könyv, illetve könyvsorozatáll rendelkezésre a könyvpiacon. Ezeknek a kiadványoknak elsősorban az acéljuk, hogy felkeltsék az olvasás iránti érdeklődést, illetve a már kialakul olvasókedvet fenntartsák. A hiánypótló RÉM JÓ sorozat célja az olvasáskészség megalapozása, az önálló olvasóvá válás elérése,és hogy mindez ne kötelesség, hanem szórakozás legyen.

RÉM JÓ EGYEDÜL OLVASNI

Szülőként,tanítóként jól megfigyelhető, hogy a 5-7 éves gyerek – bár jellemzően még folyékonyan nem tud olvasni – kíváncsian böngészi a szövegeket és igyekszik összeolvasni az általa már ismert betűket. Vágyik arra a büszkeséggel teli érzésre, hogy sikerült kiolvasni egy szót, vagy akár hogy elolvastak önállóan egy egész könyvet. Az ide vezető folyamat viszont hosszú és nehéz, ezért nagyon fontos hogy megfelelőszempontok mentén segítsük ebben őt. Ehhez nyújtanak támogatást a RÉM JÓ könyvek.

RÉM MOTIVÁLÓ

A sorozat egyedisége abban is rejlik, hogy első kötetei már az iskola első napjaiban, vagy óvodában is a gyerek kezébe adhatók. Az eleinte képekben elmesélt történetek a végére a tényleges olvasás varázsának átélésére alkalmas kötetekké válnak. A képekről beszélgetve, a betűket, betűkapcsolatokat, szótagokat olvasva észrevétlen jártasságot szerezhet a kicsi az olvasásban. Ez a gyorsan szerzett sikerélmény biztosítja a tanulás folytatásához szükséges motivációt, hiszen az olvasástanulás kezdetén ennek kialakítása és fenntartása okozza a legnagyobb nehézséget.

Megfelel az olvasástanítás tanítástechnikai követelményének, de nem tankönyv. Ezért a gyermek nem tanulásként értékeli, vagyis nem kötelesség, hanem élmény lesz számára kézbe venni. A pedagógusnak éppen ezért motivációs eszközként szolgál, és lehetőséget teremt kitekinteni a tankönyvek és munkafüzetek szabta keretekből anélkül, hogy újabb módszertani segédletet kéne kidolgoznia.

RÉMESEN FONTOS A BESZÉDFEJLESZTÉS

A beszédfejlesztéstől indul, utána tér rá a betűk,betűkapcsolatok, szótagolás és szavak olvasásának tanítására, ezért akár óvodában is alkalmazható iskolába készülőknek. Az eleinte képekben elmesélt történetek a végére a tényleges olvasás varázsának átélésére is alkalmas kötetekké válnak.

RÉM FOKOZATOS

Megfigyelhető,hogy ha a gyermek az aktuális ismereteihez mérten alacsonyabb, vagy magasabb szintű szöveggel szembesül akár tartalom, akár terjedelem tekintetében, hamar elveszíti az érdeklődését, lelkesedését az olvasás iránt. Ha viszont az életkori sajátosságának, és készségszintjének megfelelő olvasmány élménnyel találkozik, akkor az ösztönzőleg hat. Ezért tartották szem előtt a kötetszerzői a fokozatosság elvét a történetek megírásakor.

RÉMES TÉMÁK ÉS TERJEDELEM

Színes, humoros illusztrációk és a gyerek érdeklődésének, ismereteinek megfelelő téma és szövegek biztosítják a játékos tanulás lehetőségét. A történetek tematikája az életkori sajátosságokhoz, és a tantervi követelményekhez igazodik. Így a gyerek számára élmény, a pedagógus vagy szülő számára jól használható, játékos segédlet a tanultak megerősítéséhez, gyakorlásához, és persze az olvasásmegszerettetéséhez.

Minden kötet több történetet tartalmaz. A szövegek terjedelme is biztosítja a gyors sikerélményt.

RÉMES SZINTEK

Lényeges pedagógiai - pszichológiai szempont,hogy a kiadványok nehézségi fokát nemszámozott szintek jelölik, hanem színkód rendszer. Ezzel az is megoldható, hogy a különböző olvasási szintekkel átjárhatók legyenek az évfolyamhatárok és mindenki a saját szintjének megfelelőkötetet vegye kézbe anélkül, hogy ő ezzel megkülönböztetve érezné magát.

RÉMES SEGÉDANYAG

Akötetek minden fejezetéhez segédanyag készül a pedagógusok számára, amelyingyenesen letölthető innen: https://mora.hu/hir/1-2-osztaly.

RÉMESEN ALTERNATÍV OLVASÁSÓRA

A szerzők rendhagyó mesés-rajzos olvasásórák keretében tartanak foglalkozásokat. Bosnyák Viktória és Dudás Győző a gyerekeket vezeti be a rémek világába rajzos, mesés foglalkozás keretei között, Knézics Anikó pedig a pedagógusokat segíti ötletekkel, módszertannal, bemutató órákkal.

Ez aztán rémes!

Ez aztán rémes!

Rém jó könyvek - 1. szint

Bosnyák Viktória, Knézics Anikó, Dudás Győző, Török Ágnes
A betűszörnyek szigete

A betűszörnyek szigete

Rém jó könyvek - 2. szint

Bosnyák Viktória, Knézics Anikó, Dudás Győző, Török Ágnes
Pricc, Pracc, Prucc

Pricc, Pracc, Prucc

Rém jó könyvek - 3. szint

Bosnyák Viktória, Knézics Anikó, Dudás Győző, Török Ágnes
Csupa csuka

Csupa csuka

Rém jó könyvek - 4. szint

Bosnyák Viktória, Knézics Anikó, Dudás Győző, Török Ágnes
Mi-csi bá-csi mit csi-nál?

Mi-csi bá-csi mit csi-nál?

Rém jó könyvek - 5. szint

Bosnyák Viktória, Knézics Anikó, Dudás Győző, Török Ágnes
Sáfrány és a szörnyanyák

Sáfrány és a szörnyanyák

Rém jó könyvek - 6. szint

Bosnyák Viktória, Knézics Anikó, Dudás Győző, Török Ágnes
Rémes szokások

Rémes szokások

Rém jó könyvek - 7. szint

Bosnyák Viktória, Knézics Anikó, Dudás Győző, Török Ágnes
Heteiné Girincsi Ilona
Heteiné Girincsi Ilona
június 4. 22:11
Csalódtam. Az ajánlásban helyesírási, mondatszerkesztési hibák vannak. A RÉM szó nem az olvasás megszerettetését közvetíti.A könyvborító grafikus megjelenítése riasztó. A tartalmat nem tudom megítélni, mert nincs lehetőség beleolvasni.