Nincs engedélyezve a javascript.
Tanfolyam neve:
JÁTÉKOS LÉPŐKÖVEK – TANULÁSI ÖNISMERET GYAKORLATCENTRIKUS FEJLESZTÉSE AZ ISKOLÁKBAN
Kezdete:
2024.03.22.
Vége:
2024.04.06.

A 30 órás akkreditált pedagógus képzés célja, hogy bemutassa a 8–16 éves gyerekek tanulási szokásait, a pedagógus ismerje meg a kamaszok tudásbővítő-, kompetenciazavarainak hátterét. Megmutat egy új, gyakorlatcentrikus módszert, a Kozsán-módszert,melynek kidolgozója Kozsánné Tóth Marianna tehetségfejlesztő tanár, mesterpedagógus.

Jelentkezés kezdete:
2024.01.19.
Jelentkezés vége:
2024.03.18.
Részvételi díj:
24 000 Ft

A képzés elvégzéséről végbizonyítványt adunk!

A KÉPZÉS IDŐPONTJA

2024. március 22.  15:00-19:00

2024. március 23.    9:00-16:00

2024. április 05.     15:00-19:00

2024. április 06.       9:00-16:00

HELYSZÍN: Dunakeszi, Radnóti Miklós Gimnázium, Bazsanth Vince u. 10.

Mit nyújt Önnek a képzés

 

 • A résztvevő megismeri és megtanulja a kooperatív tanulás pedagógiai és pszichológiai szükségszerűségénekindokait, a tudatos tanulásszervezés lépéseit.
 • Be tudja vonni a tanulókat a kooperatív tanulási önismeretfolyamatába.
 • Olyan módszertani ismeretek birtokába jut, melyek segítségével a részképességzavarok nagy része megelőzhető.
 • Lehetőséget biztosít intézményi kereteken belül az elsajátított módszertani ismertek szakórán történő alkalmazására.

 • A résztvevők tapasztalatokra, önbizalomra, motivációra, pozitív pedagógusi attitűdre tesznek szert.
 • Ismereteket szereznek a tanulási önismeret és a tanulásmódszertan különbségéről, a támogató tanári attitűd megerősítéséről.
 • Információt kapnak a célteremtés, tudatos jövőkép tervezése mellett az önértékelés, az érzelmek és a hatékony stresszkezelés összefüggéseiről és eredményes alkalmazásáról.
 • Megismerik azokat a módszereket, melyek a tudatos önfejlesztéshez, az önértékelés javításához, a szorongás és feszültség csökkentéséhez, az inter-és intraperszonális kompetencia növeléséhez vezetnek. Javítják a csoportok együttműködését, az eredményes tanulási folyamatok felépítését.

A KÉPZÉS MODULJAI

 • A diákok tanuláshozvaló viszonyának formálása, melyben a résztvevők tudatosítják az önértékelés és az érzelmek összefüggését, a tanulási nehézségek tükrében.
 • A tanulás tudatos tervezésének bevált technikáját ismerteti tanulásdiagnosztikai kérdőívsor segítségével.
 • A résztvevők megismerkedhetnek néhány hatékony, tanulást támogató módszerrel és eszközzel. Segítséget kapnak, hogy facilitátori szerepüket tisztábban lássák, és ezzel támogassák a diákokat a saját módszertani tárházuk létrehozásában.
 • Stresszkezelés és motiváció. A résztvevők ismereteket kapnak a tanulási motiváció megőrzésének lehetőségeiről. A Lifelong learning alapjaival és a stresszkezelés módszereivel ismerkednek meg.

A résztvevők a tanfolyam végén dolgozatot adnak be 5-8 oldal terjedelemben.

 • Hogyan fogják beépíteni nevelő-oktató munkájukba a tanfolyam anyagát, illetve hogyan használják majd a munkafüzetet a tanulási önismeret fejlesztésére intézményi kereteken belül.
 • Egy választott Játékos lépőkövek munkafüzeti témakör feldolgozása egy foglalkozás, tanóra keretén belül, óratervezettel, majd a tapasztalatok leírása.


Amennyiben a jelentkező a tanfolyami órák 90%-án részt vett, továbbá a kiírásnak megfelelően leadta dolgozatát,tanúsítványt kap.

Előadó: Kozsánné Tóth Marianna – tehetségfejlesztő tanár és szaktanácsadó, magyar nyelv és irodalom tanár, mesterpedagógus, a Kozsán Tehetség Műhely szakmai vezetője.

Érdeklődni a pedagoguskepzes@mora.hu címen,

vagy a 06/1 320–4740/24 telefonszámon lehet.

Címünk: Móra Könyvkiadó 1066 Budapest, Jókai u. 6.

Központi telefonszám: 06/1 320-4740

Jelentkezők:
Új jelentkezés
Még nem jelentkeztél