Nincs engedélyezve a javascript.

Kategóriák

Iskola-előkészítő kiadványok
Iskolai fejlesztés
1. osztály
2. osztály
Anyanyelv
Matematika
Környezeti nevelés
Gondolkodás fejlesztés
Játékos fejlesztés
3. osztály
4. osztály
Felső tagozat
Játékos fejlesztés
Logopédia
Pedagógusoknak
Tanári zsebkönyv

2. osztály

A második évfolyam fő feladata a már meglévő ismeretek további elmélyítése. Az írástempó fokozása, a szabályos betűkapcsolatok készségszintű alkalmazása. A matematika tanulás ezen, alapozó szakaszában is alapvető fontosságú, hogy nem mennyiségi, hanem minőségi fejlesztés történjen, ne a többre, hanem az alaposabbra helyezzük a hangsúlyt.

Hosszú és rövid magán- és mássalhangzók – miniLÜK
Római számok, arab számok - miniLÜK
Sík és tér - miniLÜK
Szólások, közmondások – miniLÜK
A varázstükör
Hosszú-rövid mesék
Sorrend: